แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่(แบบจ้างเหมา)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่(แบบจ้างเหมา)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่(แบบจ้างเหมา)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่(แบบจ้างเหมา)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง คนงาน(แบบจ้างเหมา)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง คนงาน(แบบจ้างเหมา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฎิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฎิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

ประกาศ การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

การรับรายงานตัว-มอบตัวนักเรียน(โคต้า)ภาคเรียนที่ 1/2566ในวันที่ 28 ม.ค.66 เวลา 08.00-12.00น.

การรับรายงานตัว-มอบตัวนักเรียน(โคต้า)ภาคเรียนที่ 1/2566ในวันที่ 28 ม.ค.66 เวลา 08.00-12.00น.

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน