เอกสารเผยแพร่งานวิจัย

เอกสารเผยแพร่งานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่งพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่งพนักงานราชการ

ประกาศผู้ชนะราคาขายทอดตลาด

ประกาศผู้ชนะราคาขายทอดตลาด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนงานทะเบียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนงานทะเบียน

ประกาศเผยแพร่โครงการเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่โครงการเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน