งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เผยแพร่งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

เผยแพร่งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประการรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประการรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565

ประการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฎิบัติการอาหารนานาชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฎิบัติการอาหารนานาชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฎิบัติการอาหารนานาชาติhttps://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฎิบัติการอาหารนานาชาติ

 

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565