ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่(แบบจ้างเหมา)