ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง คนงาน(แบบจ้างเหมา)