การรับรายงานตัว-มอบตัวนักเรียน(โคต้า)ภาคเรียนที่ 1/2566ในวันที่ 28 ม.ค.66 เวลา 08.00-12.00น.