ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฎิบัติการอาหารนานาชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฎิบัติการอาหารนานาชาติhttps://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฎิบัติการอาหารนานาชาติ