ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้นและอาคารอำนวยการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ชั้นและอาคารอำนวยการhttps://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน-3-ชั้นฯ.pdf