ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนงานทะเบียน